Det vigtigste er naturen

Skove er en af grundene til, at vi har et sådan flot klima her i Danmark. Når vi plantede træer for mange hundrede år siden, var det for at skabe skygge og et køligt miljø. I dag er skovene vigtige fordi de holder på jordens næringsstoffer og fordi de suger CO2 ud af atmosfæren. Desuden giver skovene mulighed for rekreation og naturoplevelser.

Mange mennesker tænker ikke over, hvor vigtige skove er, indtil de er væk. Derfor er det vigtigt, at vi passer godt på dem, og det er også derfor, at regeringen har lanceret en national handlingsplan for skove. Planen indeholder en række tiltag, som skal sikre skovenes fremtid.

Den vigtigste del af handlingsplanen er at sørge for, at der bliver plantet flere træer. Det vil give skovene mere plads til at vokse, og det vil samtidig bidrage til at nedbringe CO2-udledningen. Regeringen vil også styrke den offentlige skovdrift og sikre bedre vilkår for private skovejere.

Skove er en af grundene til, at vi har et godt klima her i Danmark. Ved at plante flere træer kan vi holde på jordens næringsstoffer samtidig med, at vi suger CO2 ud af atmosfæren – hvilket er godt for miljøet.