Maskiner overtage visse fag

Arbejde er en vigtig del af vores liv. Det giver os en følelse af mening og giver os mulighed for at forsørge os selv og vores familier. Arbejdet kan dog også være farligt, især hvis det involverer tunge maskiner. Hvert år kommer tusindvis af mennesker til skade eller dør i arbejdsulykker. I mange tilfælde kunne disse ulykker have været undgået, hvis arbejdstagerne havde haft adgang til bedre sikkerhedsudstyr. F.eks. kan handsker og beskyttelsesbeklædning være med til at mindske risikoen for snitsår og blå mærker, mens sikre stilladser kan forhindre fald fra højden. Ved at investere i bedre sikkerhedsudstyr kan arbejdsgiverne være med til at beskytte deres arbejdstagere mod skader.

Hvilke arbejdsfag er blevet erstattet af maskiner?
Nogle af de erhverv, der er blevet erstattet af maskiner, er erhverv, der kræver gentagne opgaver, som f.eks. fabriksarbejdere eller ansatte i fødevareindustrien. Andre job, der er blevet overtaget af maskiner, er mere kvalificerede stillinger som f.eks. kontoransatte eller endda kirurger. Selv om der er mange fordele ved at lade maskiner gøre disse ting, kan det også føre til, at folk mister deres job og kæmper for at finde nyt arbejde.