Prioriter dit helbred

Helbreddet er livets fundament


At passe godt på ens helbred – det fysiske og det mentale helbred, det er vigtigt, og det er noget, som vi skal blive bedre til at have fokus på. Vi mennesker er biologiske væsner, med biologiske behov og den moderne måde at leve på er en stor udfordring for vores helbred både på individplan og på samfundsplan. Vil man have nogle kort kort på hånden i forhold til sundhed, så kræver det en bevidst, og daglig indsats fra en selv, der er ingen andre, der kan gøre det for en. Man må prioritere, at træffe gode valg, der understøtter sundhed, og det betyder at forhold som motion, god søvn og sund varieret kost er elementer, der skal indgå i ens tilværelse. Det er aldrig for sent at komme i gang med det sunde liv, og alle kan og skal være med så vi kan få vendt skuden i forhold til at vi som samfund bliver tykkere og er i en dårlig form.